Naša ekipa, lokacija


Naša ekipa, lokacija

Pri izvedbi programa Poletja na Krasu 2020 poleg izkušene skupine animatorjev pod vodstvom Mateje sodelujejo še številni zunanji izvajalci ter prostovoljci Športne zveze Komen. Vsekakor zagotovilo, da bo vse potekalo v najlepšem redu. 

Štanjel zaenkrat pozdravljamo,  naši novi lokaciji Poletja na Krasu 2020 sta:

  • Kobjeglava-Tupelče (Kulturni dom, zunanje balinišče) I prvi in drugi termin
  • Sveto pri Komnu (Stara šola) I prvi termin (v primeru zadostnega števila prijav tudi drugi) 

Otroci bodo razporejeni glede na bližino lokacije od stalnega prebivališča. Nič ne bo narobe, če bi si zaradi prijateljev ali česa drugega otrok želel v drugo skupino. Željam otrok bomo poskušali kar najbolj prisluhniti. Program delavnic zunanjih izvajalcev bo glede na dve lokaciji temu ustrezno uravnotežen. 

*V primeru premajhnega števila vpisa otrok za dve lokaciji se počitniški program izpelje v Kobjeglavi.


Vaški skupnosti Kobjeglava-Tupelče ter Vaški skupnosti Sveto se za sodelovanje pri programu Poletje na Krasu 2020 iskreno zahvaljujemo.