Športne aktivnosti

V sodelovanju z lokalnimi športnimi društvi so športne aktivnosti vsekakor kvalitetnejše in bolj zanimive. Športni trenerji in animatorji bodo mladim ponudili urice polne gibanja ter sproščenega druženja ob športu. Z namenom, da jih spodbudimo k vsakodnevni športni aktivnosti, ki je temelj za sproščeno in zdravo otroštvo. Kdo ve, mogoče nam uspe otroke navdušiti za šport!

Poleg gibanja in športa bo časa za počitek seveda dovolj.